Kära veckobrevsläsare!

I och med första adventljuset så känns det inte lika mörkt längre.

Tänk vad ett litet ljus kan betyda mycket. Bo Setterlind skriver om detta i sin dikt ”Tänd ljus!”

”Låt intet mörker hindra dig
att söka Ljuset!
Och när du funnit det,
låt andra se,
pröva, övertyga sig.
Vill du, att ljus ska leva
tänd då hos andra
samma längtan.
Tänd frimodighetens ljus
i rädslans mörker
Tänd rättens ljus
i korruptionens mörker
Tänd Trons ljus
i förnekelsens mörker,
Tänd Hoppets ljus
i förtvivlans mörker,
Tänd Kärlekens ljus
i dödens mörker.
Tänd ljus!”

Ett Gott Nytt Kyrkoår önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på
www.slottshagskyrkan.se eller
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se