Kära veckobrevsläsare

Jag abonnerar på ett nyhetsbrev som heter Tankar om Trender.
Trendanalytikern Göran Adlén är författaren.
I det senaste utskicket skriver han om att ”Delta inte i den hypkondriska depressionsfrossan”.
Utgångspunkten är att det finns så många föreställningar som hålls för sanna, men som i själva verket är felaktiga, sk faktoider.
En faktoid är till exempel: Att det skulle födas fler barn nio månader efter ett längre elavbrott, vilket saknar statistiskt underlag.
Under de senaste åren har vi fått höra att vi har dålig självkänsla och att vi mår så dåligt.
Det finns en hel må-bra- industri med böcker, tidningar, coacher, seminarier som har lösningen och skall hjälpa alla olyckliga människor med dåligt självförtroende.

Två frågor inställer sig då:

1. Mår vi så dåligt som vi tror att vi gör?
2. Vad skulle hända med må-bra-industrin om vi skulle börja må bättre?

  Tänk om det är så att vi mår mycket bättre än vi tror att vi gör?
  Tänk om vi redan är tillräckligt lyckliga utan att vi vet om det?
  Tänk om må-bra industrins mål är att mörka för oss samtidigt som vi skall köpa ljuset av dem.
  Professor Sonja Lyubormisky menar att de viktigaste faktorerna för att vara lycklig är att vara tacksam, vänlig och se saker på ett optimistiskt sätt.
  Tänk om det inte är krångligare än så i de flesta fall för många av oss…

  Ljust det! önskar pastor nilsson.

  Vill du ha kontakt,
  maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se