Kära veckobrevsläsare

Jag har blivit intervjuad av tidningen Aluma, som ”ger sysselsättning åt människor som saknar egen bostad och som upplever stort utanförskap.”

Det känns som att jag fått en stor utmärkelse.

Utifrån min tjänst som fängelspastor försöker jag beskriva hur jag möter medmänniskor innanför murarna.

En av dem som jag mött och samtalat med och nu är på utsidan blir också intervjuad, och berättar om hur viktigt dessa andningshål till samtal är för den intagne.

”Fem till sex goda samtal om dagen håller kriminalitet och droger borta ifrån dig” skulle kanske kunna vara en devis från socialstyrelsen?

Om jag skulle få välja någon del av mitt liv att se i repris, så skulle det utan tvekan vara de samtal jag haft med människor…

I det mötet mellan mitt ”jag” och ditt ”du” uppstår något som är mera än ord, det är en atmosfär av förståelse som försiktigt ruvar på de skatter som gömmer sig i varje människoliv.

Det är en ordlös närvaro som stannar kvar – även efter det att samtalet är slut.

Det är ett tal som för oss samman.

En god vecka med goda samtal önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, gå in på
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se

ps Aluma kostar 40 kr och säljaren behåller hälften. Köp gärna en tidning – inte för att jag är med i den utan för att varje gång du ser en Alumaförsäljare i ögonen och köper en tidning stärker du hans/hennes självkänsla mer än du kan ana…