Välkommen att fira gudstjänst  i Slottshagskyrkan på söndag 24 januari kl. 11:00. Tema: Bibeln, en gudstjänst för att väcka nyfikenhet och intresse för att läsa/studera bibeln.

I Gudstjänsten predikar Lennarth Nilsson och Håkan Carlman sjunger. Vi kommer också att få vara med om barnvälsignelse.

Linda Axelsson har hand om Barnkyrkan.

Efter Gudstjänsten serveras som vanligt kyrkkaffe i Kärnpunkten.

Välkomna!