“Steg in i Bibeln” är en praktiskt inriktad undervisning med Bibelns berättelser och budskap som grund. Bibelns spännande och viktiga värld kan öppna sig för dagens läsare, och genom samtal i mindre grupper vidgas våra perspektiv. Vi vill på det sättet stimulera till ökat personligt Bibelläsande.

Varannan vecka möts vi för att studera viktiga livsfrågor tillsammans.

Efter en stunds gemenskap runt en kopp kaffe följer ett undervisningspass på c:a 30 min och därefter möjligheten att ställa dina frågor och samtala i mindre grupp. Upplägget kommer du att känna igen om du varit med i Alpha- eller Betakurs. Kvällen avslutas med en kort sinnesro-andakt vid ljusbäraren i kyrkan.

Samlingarna är öppna för alla intresserade.

steginibibeln

Studiematerialet “Steg in i Bibeln” kommer att finnas tillgängligt vid varje samling så att Du kan läsa vidare på egen hand.

Vi börjar 26 januari 2010 kl. 18.30-21.00 i Kärnpunkten, N. Långvinkelsgatan 26, Helsingborg

Följande kvällar möts vi sedan: 2 och 16 februari, 2, 16 och 30 mars, 13 och 27 april

Lennarth Nilsson, Peringe Pihlström

Materialet framtaget i samarbete mellan Peringe Pihlström, pastor i Lagadalskyrkan, handledare och församlingsutvecklare och Lennarth Nilsson, pastor i Slottshagskyrkan, erfaren själavårdare och etisk rådgivare.