Välkommen att fira gudstjänst i Slottshagskyrkan på söndag 31 januari kl. 11:00.

Tema: ”Gåvobaserad verksamhet” eller enklare ”jag en gåva”, vår andra station på NFU-predikningarna.

I Gudstjänsten predikar Lennarth Nilsson och Monica Pettersson sjunger med & för oss.

Under gudstjänsten samlas barnen i Kärnpunkten för Barnkyrka.

Efter Gudstjänsten serveras som vanligt kyrkkaffe i Kärnpunkten.

Välkomna!

Foto: Powerhouse Museum (Creative Commons)