Kära veckobrevsläsare

”Det var en gång för länge sedan, när alla djuren i skogen bestämde sig för att organisera en skola. De antog ett aktivitetsprogram som bestod av löpning, klättring, simning och flygning. Det var obligatoriskt att alla djuren skulle delta.

Ankan var alldeles utmärkt i simning. I flygning fick den godkänt men blev underkänd i löpning. Till slut fick den sluta med simning för att klara löpträningen. När ett år hade gått blev ankan godkänd, men då hade den försummat simningen och var nu en medelmåtta. Ankan blev djupt besviken över sin egen insats.

Kaninen var bäst i klassen på löpning, men bröt ihop efter två månader eftersom den inte klarade simningen.

Ekorren var jättebra i klättring, men hade stora problem med flygning. Den utvecklade ett mycket dåligt självförtroende på grund av dessa problem och blev därmed underkänd även i löpning.

Örnen var ett riktigt problembarn. I klättring var den överlägset snabbast till toppen av trädet, men blev ändå underkänd för att den envisades med att göra det på sitt eget sätt i stället för att göra som man skulle…”

En god vecka ”på ditt eget sätt” önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt,
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se