Kära veckobrevsläsare

Såg i helgen en repris på programmet ”Himlen kan vänta”.
En dokumentär över några personer som drabbats av livshotande sjukdomar.
Innehåller mycket värme, humor, allvar och eftertänksamhet.
I samtalen kom man in på det stora temat om livets orättvisa.

Två inställningar hördes:
”Varför händer detta mig?” och ”Varför skulle det inte hända mig?”
I den första satsen var betoningen på ”mig”, i den andra låg betoningen på ”inte”.
Beroende på vilken utgångspunkt vi har, kommer det som sker med oss att ges olika innehåll.
Vi kan inte välja det som drabbar oss.
Men vi kan välja förhållningssätt som får oss betona på bästa sätt.
Ronny Eriksson, ståupp-komikern från Piteå, utrycker detta när han gestaltar pessimistkonsulten från Norrland och avslutar med:
”Kom ihåg en sak, hä ä´ aldrig för sent att ge upp!”
Vi får se upp så vi inte ger upp…

En vecka med god betoning önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt,
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se