Under gudstjänsterna håller Barnkyrkan igång nere i Kärnpunkten. Schemat för våren 2010 finns under rubriken Barnkyrkan i toppen av sidan.