Välkommen att fira gudstjänst  i Slottshagskyrkan på söndag 14 mars kl. 11:00.

Tema: ”Livsnära smågrupper”

Linda Axelsson predikar och praktikanter från Betel medverkar med dans och sång.

I gudstjänsten kommer även Gideoniterna att vara med och informerara om sin verksamhet. Vi tar även upp en utgångskollekt till deras arbete.

Efter Gudstjänsten serveras som vanligt kyrkkaffe i Kärnpunkten.