ANDRUM SLOTTSHAGEN – Tisdag 16 mars

18.30 fika
19.00 Tomaz Ekholm från Kristianstad berättar från sitt liv och sjunger,

Tema: ”Rädslan för tomrummet”

Vi reflekterar vad som sagts utifrån våra egna liv och avslutar med en sinnesroandakt i kyrkan