Lördag 17 april kl 16 och 18

Två sammanhållna samlingar med en fika emellan i Kärnpunkten.

Seminarium om hur kristna handskas med konflikter, t ex med frågan om samkönade vigslar…

Larsåke W Persson är pastor, själavårdslärare och St Lukasterapeut

Söndag den 18 april kl 11

Larsåke  W Persson predikar