Kära veckobrevsläsare

Lyssnade in en dansk vers i veckan.
Ungefär så här löd den:

”Husk att glömme det du borde
Husk att minnas det du torde
Husk att älska mens du tör det
Hust att leva mens du gör det…”

(Husk betyder ”kom ihåg…”)
En god vecka att ”huske” önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se