Kära veckobrevsläsare

”Så lite plats en människa tar på jorden.
Så stort tomrum hon lämnar efter sig…”

Ungefär så var dikten som lästes på en begravning i lördags.

Man skulle också kunna skriva:

”Så kort ett människoliv är
Så mycket en människa kan hinna vara med om…”

För livet är paradoxalt.
Varje dag fyller vi våra år med innehåll.
Betydelsfyllt eller betydelselöst…
Bestående eller övergående innehåll…
Grattis till att vi kan välja!

En betydelsefull vecka med bestående innehåll önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se