Kära veckobrevsläsare

Så har det inträffat…
Hustrun och jag har ”nollat” …
Har aldrig tidigare reagerat inför att fylla jämnt, men inför årets siffror så har jag haft lite blandade känslor.
Just nu känns det dock jättebra.

I min egen reflektion kring åldrande så brukar jag tänka på söndagen som 0-10 år, måndagen som 10-20 år o s v vilket medför att jag nu befinner mig på lördag morgon…!

”På min tid” så gick man i skolan lördag fm, avslutade med ”roliga timmen” för att sedan vara lediga över helgen…

Sextio plus…

Tänker på detta med en god eftersmak.

På engelska säger man ”grew old”, att ”växa äldre”…
Växt är något som sker med oss, ett mottagande av liv och ett utgivande av liv.
Att komma till insikt om att få en bättre utsikt…
Kanske kan det sammanfattas med orden ”Förut visste jag allt – men nu vet jag bättre…”

En god vecka i växandets tecken önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se