Välkommen att fira gudstjänst och nattvard i Slottshagskyrkan på söndag 2 maj kl 11.

Lars Dalesjö predikar och gospelkören sjunger.

Efter Gudstjänsten serveras kyrkkaffe i Kärnpunkten.

Välkommen!