Kära veckobrevsläsare

Lyssnade på en föredragshållare i veckan som berättade att första bedömningen av en människa är klar på 27 (!) sekunder…
I 80% av fallen så behåller vi denna uppfattning…
Allt börjar med ytan – för att sedan eventuellt fördjupas
Vi får aldrig en ny chans att försöka göra ett första intryck.
Men vi kan höja blicken, se 20 sekunder till in i den människas ögon som vi har mött.
Få bekräftat eller dementerat vad vi först såg – eller trodde oss se…

En åter-seende vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt,
maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se