Över allt möter vi de ständiga utfyllningarna av ljud vart vi än lyssnar…
Projekt följer tätt på projekt…
Vårt behov av mellanrum är stort.
Ett avstånd mellan kartan och verkligheten.
Ett område med tystnad…
…med ett glapp mellan tanke och handling,
En tröskel för and-hämtning, där livet blir syresatt…
En paus mellan handling och nästa handling…
Avståndet mellan de musikaliska tonerna kallas intervall.
Har sitt ursprung i latinets ”inter vallum” – ”mellan stolparna”.
Just det – mellanrummets fyllda tomhet.
En vecka med lagom mycket mellanrum  önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se