Käre veckobrevsläsare

1848 ägde det första baptistdopet i Sverige rum i Frillesås i Halland.
Under senare delen av 1850-talet växte baptistförsamlingarna explosionsartat fram.
Jag har de två senaste söndgarna haft förmånen att besöka ett par av dessa 150-åriga kapell och fira gudstjänst på de grova trätiljorna.
Två missionshus som i år är 150 år gamla, Issjöa – norr om Traryd och Pertorp- norr om Kristianstad.
Drivkraften var friheten att få utöva sin tro utifrån det de läst och förstått i Bibeln och att få samlas till en demokratisk församlingsgemenskap och fira gudstjänst, dop och nattvard.
Det blev hårda motsättningar mellan dem och det religiösa etablissemanget.
Åtta ungdomar i Issjöa blev ålagda var för sig att böta 16 riksdaler 32 skillingar banko för ”gäckeri med sakramenten”.
Fem av dem – fattiga pigor – fick i stället sitta på vatten och bröd i Växjö kronhäkte i 14 dagar
En av dessa, Benedicta Jonasdotter var moster till min mormor, det känns inte så avlägset…
Det finns ett uttryck som heter ”över min döda kropp”…
När man är besjälad av något så viktigt att man inte kan backa – vad det än må kosta…
Övertygelsen får konsekvenser….annars är det förmodligen ingen övertygelse

Ett liv med tydlig övertygelse önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se