Käre veckobrevsläsare

Har läst och reflekterat kring Predikarens bok ur vishetslitteraturen i Gamla Testamentet.
Författaren – tydligen en äldre lärare som undervisar en yngre elev – verkar vara en pessimistisk typ luttrad av livet med en säregen humor.
Boken behandlar livets fåfänglighet, tomhet, eviga kretslopp i handlingar och händelser.
Det mesta vi företar oss är ett ”jagande efter vind”.
Frågan om livets mening ställs om och om igen…
Råden som följer är:
Försök aldrig intala dig själv att du kan försöka förstå livet.
Men-med just detta för dina ögon kan du öva dig i att njuta och ta till dig de goda ögonblicken som livet ger.
I kapitel 7:, verserna 16-18 finner vi följande kluriga  visdom:
”Var inte alltför rättfärdig, och visa dig inte alltför klok. Varför skulle du vålla ditt eget fördärv? Var inte alltför ond, och var inte dåraktig. Varför skulle du dö i förtid? Bäst är att hålla fast vid det ena utan att släppa det andra: den som fruktar Gud lyckas med bådadera. ”

En god vecka då vi söker hålla fast i det ena utan att släppa det andra önskar pastor nilsson.
Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se