Käre veckobrevsläsare

”Ledare” av Peter Örn låg överst i bokhögen och väntade på mig den första semesterveckan.
En varm och ärlig beskrivning av de olika ledarroller han innehaft.
Reflektioner att kunna känna igen sig själv i – så var det i alla fall för mig.

När Peter Örn stod i den tveksamma fasen till att säga ja till rollen som vd för Sveriges Radio får han hjälp av sin dotter som formulerar följande sanning: ”Pappa, du kommer nog att ångra mycket som du gjort i ditt liv. men det verkar tråkigt att ångra något som du inte har gjort.”
Så tackar han ja till ett jobb som han tre och ett halvt år senare tvingas lämna.
Var det så klokt då…?
Men samtidigt gör konflikten det möjligt för honom att få syn på sig själv och bakomliggande drivkraft till sitt engagemang.

En ledd och väl fylld vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se