Församlingsdag på Örestrand 4 september från kl 9-19
Tema ”Om ett liv nära Gud och varandra…”

”Hur bli nära vän med Gud…”
09.00 Nattvard på stranden
09.30 Introduktion ”Hur blir man nära vän med Gud?” Brainwriting
10.15 Fika
10.45 Workshop med olika sätt att bli vän med Gud
12.00 Lunch
13.30 Bli nära vän med Gud
14.45 Fika
15.30 Gudstjänstförberedelser
17.00 Gudstjänst
18.00 Grillning

Avgift 150 kr, 5-10 år betalar 75 kr , max familjepriss 400 kr. Anmäl dig via exp, mail till pastor@slottshagskyrkan.se eller på listan i foajén. Notera önskan om speciell mat.