Lärjungaskap handlar om efterföljelse, efterföljelse handlar om att likna Jesus

I personlighet, i karaktär, i attityd, i gåvor, i handlande

”Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag också eder…”

Idag talas det mycket om självkänsla, ”självkänsla.nu”

Jesus bar på en god självkänsla /Johannes 4:24-26/ han visste vem han var redan vid 12 års ålder så var han medveten om vem han var för han var medveten om vems han var! och behövde inte bevisas det, inte ens för sin värste fiende /Matteus 4:1ff/

Samtidigt så hade Jesus ett gott självförtroende, självkänsla och självförtroende hänger samman, det handlar om vem man är och vad man gör och att det är samma utgångspunkt

Johannes 5:17 Men han sade till dem: ”Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag.” – detta kopplat till en god bild av Fadern!

Jesus verkade utifrån vetskapen att vara älskad av sin Fader, rädsla finns inte i kärleken skriver Johannes. Joh 4:18, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.
Frukta Gud – ligger närmare respektera fullt ut än att vara rädd för…
Joh 7:29
Jag känner honom därför att jag kommer från honom och därför att han har sänt mig.”

Hur ser vår relation ut med Fadern, vilket fadersbild har vi? Utifrån vår fadersbild så kommer människosynen som en konsekvens…

Under sitt jordeliv så var det hela tiden en kommunikation mellan honom och Fadern

Joh 5:19-20 Jesus vände sig till dem och sade: ”Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. [20] Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och ännu större gärningar skall han visa honom, så att ni kommer att häpna.

Vilket fick följande konsekvenser:

Han trodde på sig själv till 100 %! Det var en förutsättning för att kunna gestalta budskapet

Joh 12:1-9, 10ff

Hur många % tror vi om oss själva? 50%? 75%?

Bristande självförtroende leder oss inte rätt, vi blir inte ödmjukare om vi tror mindre på oss själva, egentligen säger vi till Gud att Varför gjorde du oss inte annorlunda?

Bristande självförtroende/självkänsla leder till att vi behöver kompensera det genom extra tillsatser utifrån t ex droger, missbruket i vilken form vi än har det härrör ur det gnagande tvivlet på oss själva…

Johannes 16:15 Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. Utifrån denna medvetenhet så verkade Jesus, utifrån denna position levde han sitt korta jordeliv.

Han bar ett inre ankare inom sig, han var förankrad i sitt innersta…

OBS att det självförtroende som han delade med sig av behövde inte göra andra människor mindre för det. Människor runt omkring honom kunde känna den ”goda litenheten” alt ”den goda storheten” och växa utifrån sig själva.
Min egen känsla utifrån pilgrimsvandringen i fjällen…

Just detta gjorde att Jesus inte var rädd att gå över gränsen, varje gräns som människor satt upp, kulturellt, religiöst, gentemot barn, kvinnor etc klev han över

Jesus väjde inte för det svåra / Johannes 18:11/ han tänjde på gränsen till det yttersta, till döden …ja t o m intill uppståndelsen

Paradoxalt nog så verkade det som att Jesus parallellt med detta levde i ett ständigt firande.

Han celebrerade..Det var bl a detta som han blev beskylld för av de rättrogna judarna. När han såg människor likväl som naturen, blommor och fåglar, så gladdes han. Tillsammans med sin Fader hade han skapat allt detta, det var ”hans”! Han var Ordet som allting blev till igenom

Ordet som inkarnerades och blev människa, sann människa…

Jesus knipsade av alla energitjuvar som uppstod på hans väg.-:
Han dömde ingen… Matt 7:2-6
Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. [3] Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? [4] Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? [5] Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. [6] Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.

Meningslösa diskussioner avbröt han för att i stället ställa en fråga som ställde allt på sin spets, och som bröt från det opersonliga till det personliga. Lukas 15 är en konsekvens av sådana frågor,

I Lukas kap 20 så ställer han dem inför en omöjlig frågeställning att besvara med glimten i ögat.

Han kunde vara frän

Och han kunde vara mjuk, han kunde se det dyrbara och viktiga i det lilla. Det var inte mängden utan kvaliteten som var viktigast, när han valde sina lärjungar som skulle vara med om att bli transformerade till hans likhet, så var det vanliga människor…

Men tillsammans med honom skedde förändring…inifrån…

Jesus tog inga hopp med dem, men han ingöt tro hopp och kärlek i deras liv!

Han stärkte deras självmedvetenhet – i samklang med tron på Honom som Frälsare och skapare

”Följ mig” sa han, gör som jag gör, var som jag är, lev som jag lever…

lennarth 100808