Kära veckobrevsläsare!

Jag har rensat bland mina papper.
Sorterat – kastat…
Ord staplade på ord…
Ihopklistrade, fasthäftade…
Tvärsäkra, osäkra, osäkrade…
Mina egna ord…
Andras ord…
Överord och mellanord, sido-ord och underord…
En del ord borde varit bortkastade med en gång…
”Ord för mycket
ord för litet
betyder litet för mycket”

En hyfsat ord-nad vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se