Tema:   Skiss av Jesus 2

Joh 10:7-10

Jesus satte både en ”guld-kant” och en ”Guds-kant” på allt och alla där han gick fram

Han såg urbilden och plockade fram avbilden ur vrångbilden…            

Utgångspunkten var att locka fram varje människas originalitet, att skapa det mellanrummet/ tomrummet där människan kan/våga kliva fram utan att bli förminskad/nedtryckt

Han såg det vackra i skapelsen, i människor runt omkring sig.

Ord från kvinna som hörde en predikant som enbart talade om det dåliga på jorden: ”Inte kan han  visa vägen till himlen, han som inte kan se se det vackra på jorden”

Skönhet enligt Tomas av Aquini består av en dynamisk sammansättning av helhet, harmoni och ljus.

Se Petrus, från ”Simon” till ”Petrus”, från ”rö” till ”klippa”, tre årig omskolning…

Människor som gjort personlig ”bankrutt” fick nya förtroenden…

Jesus var kreativ och såg lösningar där andra såg problem.

Han såg möjligheterna omkring sig, han ställde frågan Matt 20:32  Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade: ”Vad vill ni att jag skall göra för er?”

Han såg människor och företeelser på ett helt annorlunda sätt…se saddukeernas frågor , Markus 12:18ff, vad som händer efter uppståndelsen…från irrelevanta frågor till aktuella…

Jesus skapade en miljö där storheten låg i litenheten, tjänandet, utgivandet Mark 9:36-7 

Han bröt mönstret genom att han själv gick först I tjänandet, vid påskmåltiden…. /är vi handdukstagare eller flaggstångsknoppspåsättare?

Han skapade en ”world up-side-down” där barnets status var tillräcklig , Markus 10:35 /Jakob o Johannes

”Följ mig” sa han…så skall jag göra dig till…se på mig, gör som jag och bli som mig…”

imitatio Christo…

Han hade inte bara en idé- han förkroppsligade den tanken och genomförde sin plan – samtidigt som han formade ett team som också de skulle förkroppsliga den idé han bar på.

Bland dessa lärjungar ställde han frågor, närgångna frågor, han lyssnade på deras samtal på de dammiga landsvägarna i Galiléen..

Han konfronterade dem med deras goda och mindre goda sidor, han såg med glimten i ögat på dem, och var generöst förlåtande.  Humor och förlåtelse och generositet hänger samman. Matt 18:21ff

Jesus kom från fel sida av sta´n…och överraskade alla…  Matt 13:53ff   

Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade: ”Följ med och se!” Joh 1:46

Han mötte ”fel” människor på ”fel” ställen,

Han undervisade i liknelser, helt osannolika berättelser /luk 15 och 16/ och han förklarade,

Jesus följde inte mängden – han ledde den – och undvek den… /brödundret/

Jesus rapporterade inte nyheterna – han skapade dem!

 Jesus var modig – han vågade visa sina känslor, han grät och han skrattade, /Lasaros/

Han vågade vara ensam och fatta sitt livs viktiga beslut utan fanfarer från omgivningen. /ensam-den goda ensamheten som han själv valde

Han var koncentrerad i sin undervisning, han kokade ner allt i några få ord, Matt 22:37-40 ”Han svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. [38] Detta är det största och första budet. [39] Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. [40] På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.”

I detta hade han fokus mot djupet – inte enbart ytan, mot kvaliteten – inte enbart kvantiteten, mot handlandet – inte enbart tänket

Han orkade med att leva nära dem utan att binda dem…Joh 10:7-18 Dom såg vad han gjorde, dom fick själva pröva på vad han gjorde, de gjorde det själva och han lämnade dem

Han sa: ”Det är jag – ta mig…”

Jesus blev en välsignelse för oss alla, han blev det ansikte som den aronitiska välsignelsen talar om,han vände sitt ansitke till oss…”

”Tänk att jag blir mera mej själv desto mera jag imiterar Jesus”

                                                                                /pl 2010 08 15