Tema: Skiss av Jesus 3

Matteus 9:35-38, 11:25-30

John Cleese svarade vid en fråga angående filmen ”Life of Bryan” om det var en nidbild av Jesus att

”Jesus kan man inte gyckla med, han är sann rakt igenom…men hans lärjungar…!!”

Jesus var fylld av empati – medlidandet var en drivkraft, obs att empati är ”känna med” inte att ”känna igen” eller ”tycka synd om”. Empatin tar sig tid att lyssna färdigt utan att avbryta, respekterar, frågar.

Empati handlar om att förstå sin egen känsla, hålla om – inte hålla med – och ta ansvar för sitt eget handlande utan att beröva den andres ansvar för sitt liv.

Jesus såg igenom alla ytliga leenden sorgsna tårar och ville ge dem ett nytt livsinnehåll.

Han utmanade dem att gå ett steg till, passera tidigare gränsdragningar och begränsningar, för sitt eget liv Matteus 9:6.

Jesus gav sin omgivning en vision av något som var större än dem själva, som lyfte dem utanför sin egen trånga cirkel där bara de själva fick plats och som mobiliserade dem till en delaktighet. /Joh 4/

Jesus var transparent och hade ingen dold agenda – även om de inte kunde fatta den, så berättade han om och om igen vad som väntade, han ville ha delaktighet…Matteus 20:17 ff

Han såg på människor i sin omgivning som likställda, män och kvinnor, barn och vuxna, ”rättfärdiga” och ”syndare”, alla blev de behandlade med respekt och omsorg. I jämförelse med den religiösa industri som växte fram under gamla testamentet där det handlade om felfria människor och felfria offerdjur, en klar distans till Gud och Gudsnamnet slår Jesus ned som en blixt från mulen himmel och bryter ner alla de hinder som byggts upp.

Vägen till Gud blir tröskelfritt /Matteus 27:51/ förhänget i templet som rivs itu blev ett otvetydigt tecken för detta – alla är välkomna och syndarna stod i kö för att komma in och bli mottagna.

Han älskade dem, kärleken är alltings infrastruktur, i hans kärlek låg respekten för vars och ens originalitet, han lekte fram tilliten  /Ordspr 8/ Joh brev 4:16

Och dem som tog emot honom undervisade han, om och om igen. De tio budorden ges till ett folk i frihet – inte till slavar…Jesus är också förutsättningen för att kunna ta emot hans undervisning – eftersom det är ett! Se bergspredikan Matteus 5-7 Lägg märke till att riktningen inte är att vi skall bli mera och mer himmelska utan att det himmelska mer och mer skall förkroppsligas  i och förvandla det jordiska: Deras liv sätts in i ett mycket större sammanhang, de får mera att fokusera än sitt eget projekt-självförverkligande och som konsekvens därav självömkan, när det inte går som vi tänkt…. Jesus är realistisk- och optimistisk!

Hans tålamod var fantastiskt, uthålligt repeterade han de enkla sanningarna. Jesus gav inte upp…

”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.” : ”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.” Matt 13:31-33

Det växande fröet som till slut har växt klart till ett träd, den i mjölet långsamt inarbetade surdegen, som till slut genomsyrar hela degen…”Grow church…?”

Jesus rörde vid de ömtåliga strängarna, han spenderade massor med tid i samtal och lyssnande. Han bad för dem  /Joh 17:9/ och han undervisade dem om Guds Rike ”mitt ibland er”/”inom er” /Luk 17:20/ Guds Rike är inget specifikt religiöst utan är synonymt med livet och Jesus självt…

Därför skrevs inga långa utläggningar, syndakataloger, nya lagböcker.Han skrev en gång i grusen…men skrev in sig i människors hjärtan genom sitt liv och han sa ”Följ mig!”

Han gav dem auktoritet, delegerade ansvaret

Jesus uppfyllde allt detta i sitt liv och erbjöd sig själv som frälsningens gåva till en söndertrasad och uttröttad mänsklighet.

Och den sändningen fortsätterJoh 20:21 genom dig och mig, oss som församling…Johannes ev 17:20-23

Kom…Följ…Gå därför ut…

100822 pl