Trogne veckobrevsläsare!

Fick se en skymt av Václav Havel i ett nyhetsprogram.
Goda associationer från min ungdomstid väcktes hos mig av en politiker med humanistisk kristen människosyn, solidariskt engagemang och djupa etiska och moraliska rötter.
Dramatiker och författare i botten, politiskt intresse väckt under Pragvåren 1968, en av de ledande personerna inom medborgarrättsrörelsen Charta 77, var president under 14 års tid, först fyra år som Tjeckoslovakiens förste demokratiskt valde president sedan 1946 och sedan president åren 1993-2003 i Tjeckien.
Hans betydelse för att Östblocket upplöstes och Järnridån revs kan vi mer än ana…
Václav talade om sin övertygelse att inte behöva klamra sig fast vid makten och om sin oro för dagens politiska kortsiktighet beslut som ofta fattas pga globala trender.
Vilket kom mig att tänka på hur man i den indianska traditionen tränades att se sju (!) generationer framåt för att försöka förstå vilka konsekvenserna skulle bli, innan man fattade något beslut…
Václavs politiska valspråk har varit ”Ett liv i sanning” kopplat till ett liv med stor integritet.
Någon har sagt ”Om du är sann i allt vad du är, gör och säger så behöver du inte vara rädd att göra fel…”

En vecka i sanning önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se