Trogne veckobrevsläsare!

Ibland händer det.
När vi söker någon som vill lyssna..
Det goda samtalet som vi börjat med förändras.
Lyssnandet avtar…
Glider över i  ett pratande ”för att visa att jag förstår hur du har det så skall jag berätta vad jag varit med om…”
Tragedier staplas på rad, men eftersom det inte finns någon domare på plats som kan avgöra vems olycka som är störst så blir det oavgjort…
Ingen vinner..
Alla är förlorare…
Så skiljs vi åt – med en dålig eftersmak …
Var det någon som egentligen lyssnade..?
Ständigt behöver vi lära oss att lyssna utan att behöva bevisa eller försvara…

En lyssnande vecka önskar pastor nilsson – som gärna ”deltar utom tävlan”.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se