Ett liv i balans…ett ”reducerat” liv – är det möjligt” Fil 2:1-15

Hur många vänner har du på facebook? Hur många vänner har du egentligen?

Temat på vår församlingsdag… Att bli god vän med Gud? Konfirmera, ignorera..

Hinder för att bli god vän – och möjligheter, tänk att Gud vill vara vår vän!

Vänskap är en gåva!

Vänskap med Gud är en ömsesidig gåva…Gud ger och jag ger…Höga Visan i GT…

Räcker det? Vi vill ju så mycket mera, göra en massa saker för Gud…Relationen med Gud är en livsviktig start, eftersom strulet mellan människan och Gud uppstod när människan säger ”vi klarar oss själva…

Jag har smakat på ordet reducera, som i första hand kopplas till ”att minska” men också kan betyda att ”koka ihop en vätska, dvs att koka bort vatten från sås, för att få en mera koncentrerad smak.

För några år sedan såg jag benämningen ”en rikligt balanserad sås” på samma fenomen

Rikligt balanserad liv– reducerat liv – att livet får mera koncentrerad smak…

Hur ser det ut? Hur hittar vi vår bastrygghet, fotfäste…

Dagens text – som är en Kristushymn– beskriver något som brukar kallas ”kenosis-teologin”, ”kenoo” betyder ”tömma”, dvs Jesus tömde sig på sin gudomliga härlighet, avstod från allt och blev” människa bland människor”

Den andre människan, den siste Adam, som skulle lyckas där Adam –den första människan- misslyckades

”Jag har gett er ett exempel för att ni skall göra  som jag har gjort med er” säger Jesus till sina lärjungar, när han har tvättat sina lärjungars fötter, gjort ”skit-görat” helt enkelt…

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, [2] gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, [3] fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. [4] Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.

Uppmaning-förmaning till ett heligt-helt liv!!!

-eniga (gå åt samma håll) kom ihåg  svärmarintelligens: Håll ihop, undvik krockar, flyg åt samma håll

-fri från självhävdelse (söka makt genom ojusta medel/ manipulation

-och fåfänga/ha inte som mål att göra ett gott intryck på andra /tom ära…

var ödmjuk /tänk som man bör tänka…

-sätt andra högre än er själv/tänk inte bara på det som är till dine egen fördel…`= generositet

[5] Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. [6] Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, [7] utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, [8] gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn,   för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, [11] och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

focus@Jesus.nu

Ett rikt balanserat andligt liv bestod för Jesus Kristus av gudomlighet  och mänsklighet där han klär av sig den yttre gudomligheten men bevarar den inre gudomligheten som tar sig uttryck i tjänandet – och just därigenom blir koncentrerat  /”reducerat”/ genom det gudomliga. Det handlar inte om antingen-eller, gnostiscismen hävadade att det andliga och materien var skilda åt…men   det handlar om både-ock!

Det kanske t o m är så att just i det mänskliga tjänandet så avslöjas den gudomliga naturen, som annars blir oåtkomlig. ”Kenosis innebär att Jesus frivilligt avstår från sin makt för att istället dela med sig av den till sin skapelse”.

Vad betyder då detta? Jo, att vi med full frimodighet vågar uttrycka det gudomliga vi är bärare av på ett djupt mänskligt sätt. Äkta, ärligt, med inlevelse. Det handlar om kärlekens attityd, både i utgivande och mottagande. Inte i första hand att tro sig kunna förklara det som inte går att förklara, utan att med kärleken, tron och hoppet som hjälp kunna be och verka i denna världen.

Låt oss se på   [12] Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. [13] Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. [14] Gör allting utan knot och utan förbehåll, [15] så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen,

1  Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte – vi börjar där, koncentration, reducera…ett medvetande om Gud i mig! Vi kommer ihåg…”Synd är att glömma Gud…”

2 ”arbetar med fruktan och bävan …

3  …och vi gör allting utan knot och utan förbehåll…”

Uppmaning-förmaning till ett heligt-helt liv!!!

Detta vill Gud med ditt liv – vill inte du det också!!!

När Helsingborgs egen mystiker, skomakaren Hjalmar Ekström  skriver att ”hädanefter är vägen väglös” , så tror jag inte att han menade scenariot att vi är vilse och famlar i andligt mörker. Vilse är man bara om man inte vet var man befinner sig, men vet vi var vi står så kan vi alltid ta ut ny kurs och gå vidare, även om vi inte vet hur vägen ser ut.

Mot ett reducerat rikligt balanserat gudomligt-mänskligt var-dagligt liv!

p lennarth  100905