Trogne veckobrevsläsare!

Valet är över…
När du läser det här så vet vi hur det gick…
Och vilka konsekvenser det fick vet får vet vi först om några månader upp till några år…
Jag skall inte ge mig in i någon analalys, jag tänker så här i stället:
Om jag skulle starta ett parti så skulle det heta tolvstegspartiet…
Som några av er vet så är jag varje vecka på Promise behandlingshem i Helsingborg i egenskap av etisk rådgivare.
Promise har tolvstegsprogrammet som bas, den sk Minnesotamodellen, som är en behandlingsform som bygger på anonyma alkoholisters synsätt och dess tolv steg.

De tre första stegen lyder så här:
1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi inte längre kunde hantera våra liv.
2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.
3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händena på Gud, sådan vi uppfattade honom.…

Resterande steg handlar om att företa en genomgripande moralisk självrannsakan, ärligt gå igenom sitt liv, ödmjukt städa upp så långt det går för att ta en ny kurs mot ett nyktert och ansvarsfullt liv.
Tanken har förespeglat mig:
Tänk om alla medborgare i Sverige skulle erbjudas en tremånaders tolvstegsbehandling…
För vem av oss har inte missbrukat livet, dvs inte handlat optimalt utifrån våra förutsättningar..
Att inte bruka livet rätt är också ett missbruk av livet..
Jag tänker: vilken nationalekonomisk vinst för Sverige…
…för att inte tala om den mentala och känslomässiga vinst det skulle vara med denna livsförändring för den enskilde, familjen liksom för samhället i stort….
Nå´n som vill vara med…?

Ett steg i taget önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se