Reflekterande veckobrevsläsare!

Har ännu en gång haft förmånen att vara retreatledare på Klostret inne på Kumlaanstalten.
Under fyra dagar har vi mötts – sju personer.
Till tystnad, reflektioner, meditationer kring frälsarkransen, samtal, mässa, pilgrimsvandringar.
Tre av dem livstidare.
Och när jag har lyssnat på livsberättelsen som var och en delar, så åker jag ifrån retreaten med förvissningen i mitt inre: ”Förändring är möjlig!”
Att gå från självförakt till självrespekt är en lång resa, där klostret erbjudit ett antal viktiga stationer.

Jag var i Malmö för några veckor sedan och mötte personer som arbetar i Poltsmoorfängelset i Cape Town, SydAfrika.
I ett fängelse med 8000 (!) interner arbetar man med reparativ rättvisa, dvs att offer och förövare möts – förhoppningsvis till försoning.
”Vi förväntar förändring” säger paret som arbetar med detta.
Över 70 % av internerna har ”Born to lose” tatuerat på sin kropp…
Lyssnade till en av dem som muckat, som berättade om sin resa från självförakt till självrespekt.
Att gå från att injaga respekt med den knutna handen till att motta respekt med hjälp av de knäppta  och de öppna händerna är en resa som heter duga..
Respekt betyder ”att återse”, att respektera sig själv genom att återse sig själv…

Förändring är möjlig!

På återseende (!) önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se