Reflekterande veckobrevsläsare!

Ord är viktiga…
När vi använder dem…
Och hur vi använder orden…
Bakom ordet ”debattera” ligger det latinska ordet ”debattere” som  betyder ”att slå ned”.
Bakom ordet ”diskutera” ligger det latinska ordet ”discutare” som betyder ”skaka isär”.
Bakom ordet ”dialog” ligger det latinska ordet ”dia-log” som betyder ”genom ord”.
Kan du känna eftersmaken på tungan…?
”Vi väljer orden sedan väljer orden oss” för att göra en travestering av ett Dag Hammarskjölds-citat i hans ”Vägmärken”.

En god dialog-vecka önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se

ps Årets almanacka med temat ”Ett årskort i tiden” är klar för distribution. 80 kr plus porto.