Reflekterande veckobrevsläsare!

Så går vi in i veckan som avslutas med Allhelgonahelgen, då många av oss tänder ljus på någon anhörigs grav.
Och kanske funderar kring vår egen död…
Denna ogripbara men verkliga sanning att en dag skall vi alla dö…
Tidsperspektivet upplevs paradoxalt.
Sandro Key Åberg skriver:
”Så långa åren var
vi levde vid varandras sida
och så kort den tid som rymdes i dem.”
Och även om vi ibland försöker tänka oss tillvaron utan oss, så blir det lite som Bo Bergman skrev:
”Underligt att allt blir kvar
när man själv är borta” …
Men just nu andas vi och kan röra vid allt det där och alla dem som finns runt omkring oss och som vi är så vana vid.
Låt oss just nu glädjas över livet…
86 400 nya sekunder sätts dagligen in på våra livs pluskonton…
”En dag skall vi alla dö…men alla andra dagar skall vi leva…”
Så låt oss tända hoppets och trons ljus…

En vecka i livets tjänst önskar pastor nilsson.

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se