Reflekterande veckobrevsläsare!

I veckan sades det på nyheterna att julhandeln skulle slå alla tidigare rekord!
Tim Kasser är en psykolog som skrivit boken ”The high price of materialism”.
Han liknar konsumismen med en religion. På samma sätt som exempelvis kristendomen pekar ut en viss väg mot lycka –”följ de tio budorden, gå i kyrkan, lyssna till Jesus ord” –så är även konsumismen ett slags trossystem som levererar en lyckoformel: ”Häng med i senaste modet, tjäna mer pengar, köp fler saker… ”
Lyckan väntar bakom nästa ansiktskräm, designväska etc.
Han skriver: ”Lusten att skaffa sig nya prylar och samla på hög är inte ny, utan en del av den mänskliga naturen. Skillnaden är att förr fungerade samhället och religionen som en motkraft som försökte hålla tillbaka människors ha-begär. Idag däremot lever vi i en konsumtionskultur som hejar på oss i vår shopping-iver…”
Tim Kasser beskriver att konsumismen  försöker – men misslyckas – med att möta våra grundläggande behov av trygghet, självkänsla, närhet och självbestämmande.
Vi får betala ett högt pris-flera gånger om…
Vi behöver motkrafter som kan arbeta för oss och som kan möta dessa grundläggande behov…
Då kan julen slå helt nya rekord vad gäller trygghet och närhet…

En vecka att upptäcka dessa motkrafter önskar pastor nilsson..

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se