Välkommen till Slottshagskyrkan – första advent 28 november kl. 11

Gudstjänsten leds av Gillis Lindqvist och Lennarth Nilsson predikar utifrån Lukas 4:16-23.

Vi får även njuta av sång och musik tillsammans med gospelkören, barnkören och Anders Mårtensson.

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe nere i Kärnpunkten.

Välkommen!

Foto: Per Ola Wiberg