Reflekterande veckobrevsläsare!

Har du känt vemodet komma så där plötsligt över dig?
Att mitt i det glädjefyllda du är med om, så fylls du av en outsäglig tomhet.
Det är lika paradoxalt som det låter…
Detta kan jag känna när vi återigen sjunger dessa välkända adventspsalmer.
Smaka t ex på  ”Han kommer till sörjande hjärtan, och livet får annan gestalt…”
Läser Owe Wikströms senaste bok ”Att älska livet mer än dess mening” – en personligt hållen reflektionsbok.
Där skriver han om detta fenomen under beteckningen ”compunctio”.
En blandning av rördhet och djup glädje.
En känsla av en aning om något som är större än det vi är med om…
En hemlängtan mitt i hemlösheten…

En aningens vecka önskar pastor nilsson..

Vill du ha kontakt, maila direkt på pastor@slottshagskyrkan.se