Hur får vi våra liv att hänga samman?

Frestelsen för Jesus var i Matt 4: Om du tillber mig skall allt detta bli ditt.” Jesus svarade: ”Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.

Jesus visste att när Adam i mänsklighetens begynnelse stod inför samma frågeställning, så valde han att tillbe den som söndrar, Jesus valde den som samlar…han visste att mellan begynnelsen och änden, alpha och omega, så kommer allt att finnas sammanhållet…

1 Kor 15 Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.

Gal 4 Så är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.

Men vi lever med fragmentariska upplevelser, vi söker desperat åt olika håll utan sammanhang, och så rinner upplevelsen iväg från oss, vi kan inte härbärgera den i våra liv, saknar ”livets kanter och botten”

”Jakten på ingenting” var en rubrik i HD, de flesta sökträffar på Internet är ospecificerade. Ända sedan brottet i lustgården då helheten gick förlorad.

Jesus talade om Guds Rike under de 40 dagar som han levde på jorden efter uppståndelsen

De första troende levde med ett medvetande om Guds totala herravälde genom Jesus Kristus- den jordiske Jesus och den kosmiske Kristus

Kom till mig…

Att få lov att vara i sitt esse, utan att behöva jaga efter det utan att det kommer till oss?

Att få lov att leva i ett sammanhang…Att leva i Guds hus – eller kanske rentav leva i kallelsen att få vara Guds hus, ett tempel, hur fixar vi det?

”Den röda tråden”-en intvinnad röd tråd i den engelska flottans tampar

Det ger en bild av ”en sammanhängande berättelse”

”Symbol” = tecken, något som binder samman en företeelse/skapar en förståelse

Vi behöver hjälp med symboler som binder samman

T ex Bibeln-Litteratur-andras berättelser…

Eller Martin Lönnebos Frälsarkransen

Korset som symbol

Ikonen

Musiken som symbol

Att bli påmind om att livet hänger ihop..Visst kan vi känna rädsla, men som Wilfred Stinnisens karmeliterbrodern, säger ”Jag är inte rädd-jag vågar darra…”

Du är ett hus, Guds Hus och härbärgerar Gud!