Bibeln-Guds Facebook…

Det är Bibelns dag i dag!
Vi skullle kunna säga att Bibeln är Guds ”face-book”
Vi vände våra ansikten ifrån honom i paradiset, men han har aldrig vänt sitt ansikte från oss.
Vi ser det i välsignelseorden till Moses i 4 mos 6:24-26
Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
Vi ser det i Bibeln, en samling berättelser som beskriver detta förhållande…
Vi behöver öva ett förhållningssätt som gör att Bibelns berättelser börjar leva i oss och tillsammans med oss.
Att göra dem till vår berättelse, min och din…
…där vi har möjlighet att spegla oss, att upptäcka oss själva

I ”steg in i Bibeln” under förra terminen gjorde vi denna resa  genom att stanna upp vid fyra stationer:

  1. Gör berättelsen till din berättelse, dvs var villig att gå in i det magnetfält av karaktärer och händelser, som om det gällde dig, som om du  varit där…använd din fantasi , lukt, känsla, smak, hörsel, syn…
  2. Identifiera dig med en person i berättelsen, just den person som du känner dig mest komfortabel med för ögonblicket. I själva igenkännandet kommer du att börja känna vad han/hon troligtvis kände, du kommer kanske att börja tänka hur han/hon tänkte…
  3. Den tredje principen är att finna evangeliet i berättelsen, inte i första hand att finna sens moral eller ett ”måste” att reglera ditt liv med. Evangelium är det mest osannolika som kan drabba Dig, detta att Guds kärlek vill nå och omsluta Dig i alla livets situationer…
  4. Ge berättelsen ett namn. Sammanfatta det Du varit med om i några ord, en bild, en liknelse som är Din egen. På så sätt bekräftar Du berättelsen i Ditt liv genom att kvittera den personligt.

Lite bibelfakta…
Författarna till bibeln visste inte att det var Bibeln de skrev. Tänk dig bibeln som en gigantisk mosaik. Alla bitar har sin egen plats, men ingen kan ensam återge helheten. Här ryms de mest skiftande typer av litteratur, från kärlekslyrik till lagtexter. Här finns historieskrivning, äventyrsberättelser, profetiska brandtal, resebrev med personliga hälsningar, allt indelat i två huvudavdelningar.

Gamla testamentet handlar om Israels folk och dess kamp med Gud och livet.

Nya testamentet berättar om Jesus från Nasaret och hur den unga kyrkan förde budskapet om hans liv och lära vidare.

Därtill kommer Apokryferna med sina elva böcker.

Bibeln består av cirka 1500 sidor, cirka 3 miljoner bokstäver, cirka 740 000 ord, 35 690 verser och 1346 kapitel. Det tar cirka 50 timmar att läsa bibeln rakt igenom tyst för sig själv. Att läsa den högt tar cirka 80 timmar. Om man varje dag läser fyra kapitel kommer man att läsa igenom bibeln på 336 dagar.

Bibeln fungerar som spegel (hur ser jag ut?), som fotografi (var är jag någonstans?), som beskrivning av Guds fotografi = Jesus /Kol l:15/, Vi tydligt i Jesus Kristus hur Fadern inbjuder oss till sin vänskap och vi får inbjuda varandra till vänskap med honom som också är en vänskap med varandra…

Läs Joh 4:43-54,

Jesus på vandring från Judéen  genom Samarien upp till Galiléen på återbesök i Kana, där han gjort sitt första under/tecken.

En ”man i kunglig tjänst” vars tro har väckts genom vad Jesus tidigare gjort bor 26 km  därifrån  i Kafarnaum, hans son är sjuk, han går sträckan och ber honom följa med. Jesus testar (?) honom genom en provocerande fråga…men mannen viker inte undan utan står kvar (=tillit), han vågar tro=lita på Jesu ord…han går hem utan garantier med bara ett ord och kommer till tro pga vad han varit med om…(vad hade han för tro innan?)

Guds församling skapas genom att vi på olika sätt kommit till tro genom att höra Guds Ord, att lyssna till Guds Ord och att få ett personligt till-tal. Ordet är gemensamt- tilltalet är personligt- våra upplevelser av Gud  är olika men Gud är densamme…

Utsätt dig för Ordets påverkan…bli en del av den stora berättelsen

Tips 1:
Gå in på Svenska Bibelsällskapets hemsida
http://www.bibeln.se/

Med Dagens bibelord är det möjligt att automatiskt presentera ett nytt bibelord på sin webbplats varje dag.

Med Sökbibel är det möjligt att erbjuda sökning i Bibel 2000 på sin egen webbplats.

Med bibeln.se mobil är det möjligt att med mobiltelefon eller handdator läsa och söka i Bibel 2000.

Tips 2:
Läs följande text i veckan,  förslagsvis på morgonen och låt den sjunka in, sök att tillämpa den under dagen och gör en kort reflektion mot dagens avslutning vad som har hänt…

Skriv ner dina iakttagelser, dela dem gärna i hemgruppen/med din medvandrare/i gudstjänsten…

4 Mosebok kapitel 6, verser 22-27

”Herren talade till Mose:
Säg till Aron och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk:Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem.”

Måndag Herren välsignar dig …”
…Att välsigna betyder att tala goda ord, vad kan det innebära för mig idag att veta att Gud talar goda ord om mig..?

TisdagHerren … beskyddar dig…”
…att få leva med Guds beskydd, vad kan det betyda idag…?

Onsdag Herren låter sitt ansikte lysa mot dig..”
…kan jag urskilja Guds ansikte lysa mot mig i andra människors ansikten..?

Torsdag . Herren… visar dig nåd.”
…Be en bön om att få syn på Guds Nåd under dagen…

Fredag Herren vänder sitt ansikte till dig…”
…Tänk att få syn på Hans leende ansikte – var som helst…!

Lördag Herren … ger dig sin fred…”
”Shalom” betyder både frid och fred, hur kan den yttre freden harmoniera med den inre friden..”

Söndag ” De (Prästerna) skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem.
Vi är ett andligt prästerskap. Uttala tyst eller högt Herrens namn över dem Du möter denna dag, på det att de må bli välsignade…