Matteus 14:22-34

Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sade: ”Lugn, det är jag. Var inte rädda.” Petrus svarade: ”Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet.” Han sade: ”Kom!” och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: ”Herre, hjälp mig!” Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. ”Du trossvage”, sade han. ”Varför tvivlade du?” De steg i båten, och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sade: ”Du måste vara Guds son.”

Måndag ” När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de för-skräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla …”
…Det är inte alltid lätt att upptäcka Jesus i vardagen, be en bön om att känna igen honom där han kommer oss till mötes…

Tisdag ” Lugn, det är jag. Var inte rädd….”
…I hans närhet behöver jag inte vara rädd för det som händer idag.

Onsdag ” ”Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet.”
…Tillsammans med Honom vågar jag utrycka vad jag tänker/känner idag

Torsdag ”Han sade: Kom!”.
…Tillsammans med Honom vågar jag vara modig idag…

Fredag ”Herre, hjälp mig!…”
…I Hans närhet vågar jag be om hjälp…

Lördag ”Du trossvage”, sade han. ”Varför tvivlade du?” …”
…Tvivlet förblir trons följeslagare men jag får vara kvar i Hans närhet…

SöndagDu måste vara Guds son.”
…Gott att få bekänna Jesus som Guds Son…

pl 0110130