Reflekterande veckobrevsläsare!

Owe Wikström, professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet, har skrivit en mycket praktisk bok kring våra existentiella livsfrågor och vår andliga längtan.
Den spänner över sju veckor med en livsnära text varje dag.
Han skrev i veckan om behovet av att ”få sätta fingret mot örat”…
Vi lever i en värld med kraftiga centrifugala krafter, som vill dra oss uti periferin.
Vi lever i ett brus av information.
Ständigt störs vi av alla dessa intryck.
Att då mitt i bruset, få sätta fingret mot örat – ungefär som när du sjunger i kör och inte vill bli vilseledd av någon som står jämte dig för att finna din ton.
Centrifugalkraften behöver balanseras av centripetalkraften – som drar oss inåt.
Just nu är det ett litet bibelord per dag som hjälper mig att hålla balansen.
Vill du ha tips på några sådana ord– gå in på www.slottshagskyrkan.se under ”växt-landet” .

En god vecka med fingret mot örat lite nu och då önskar pastor nilsson
Vill du ha kontakt, maila mig på  pastor@slottshagskyrkan.se
ps Boken heter ”Att älska livet mer än dess mening”