Matteus 13:31-33

Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.” Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.”

Måndag ” Han lät dem höra en annan liknelse …”

-Jesus använde liknelser, som en hjälp att hitta himmelrikets röda tråd i tillvaron; Idag vill jag leva med öppna nyfikna ögon!

Tisdag ”Himmelriket är som….”

-Var kan jag upptäcka Himmelriket/Guds Rike denna dag…?

Onsdag ” ” Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker.”

-Vad kan ”senapskornet” bestå av idag?  Ett ord, en handling, en bön, en tanke som jag släpper ifrån mig…

Torsdag ” Det är det minsta av alla frön…”.

-Jag vill inte förakta/se ned på det som ser smått ut idag…

Fredag ” …men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”

I Guds välsignande händer och den goda (j)ordmånen så växer livet och får automatiskt bli till välsignelse…

Lördag ” Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl…”

-Hjälp mig att knåda in Himmelriket i mitt vardagliga liv idag…

Söndag ” …till slut blir alltsammans syrat.”

-Gud, låt mitt liv få mogna och vara präglat av Ditt rike…

pl 0110206