Vad händer när du ”mitt i livet” drabbas av det oförutsedda? Som om du, frisk och stark, plötsligt får en långt gången hjärntumör. Är det början till slutet eller början till något nytt? Kanske livet självt?

Kom och lyssna på en mycket erfaren och intressant person som dagligen arbetar med de här frågorna. Se hans presentation nedan.

Vi börjar med en härlig frukost kl 9.30 den 5:e mars. Jan Hallström börjar tala kl 10.00. Platsen är Kärnpunkten, Nedre Långvinkelgatan 26. Samlingen beräknas sluta 11.00.

”You matter because you are you, and you matter to the last moment of your life.”
Jag heter Jan Hallström och arbetar som läkare med palliativ vård på hospice här i Helsingborg. Målet med palliativ vård är att leva tills man dör, genom god symtomkontroll, parat med optimalt psykologiskt stöd. Döden betraktas som en naturlig och viktig del av livet precis som födelsen. Citatet ovan kommer från Cicely Saunders, grundaren av världens första moderna hospice. Hennes kristna tro var en viktig orsak till hennes engagemang.

  • Varför har just jag valt att arbeta med något som av de flesta betraktas som jobbigt och skrämmande?
  • Hur har jag påverkats som människa genom att dagligen vara i dödens närvaro?
  • Har min människosyn förändrats sedan jag började jobba med palliativ vård?
  • Har min kristna tro påverkats?

Jag kan inte svaren men ser fram emot att reflektera om dessa frågor tillsammans med andra!