Hebréerbrevet 4:10-16

Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet.

Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.

När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Måndag …att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt.”  – Människans första dag är Guds sjunde dag, vilodagen…Dagens erbjudande: att få gå in i Guds vila…

Tisdag ”. Guds ord är levande och verksamt..”

Dagens utmaning: att låta Guds Ord få verka i mitt liv…

Onsdag ” Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga.

-Vilken trygghet att låta mitt liv bli genom-scannat av Gud idag …

Torsdag ” Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap… ”.

-Jag har ett an-svar idag, att ”svara an” inför Gud på det som är mitt liv..

Fredag När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse

-När jag bekänner så får jag säga ”som det är”, jag behöver inte låtsas …

Lördag ” Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.…”

– Vår överstepräst var på en plats mycket nära oss och lider med oss…

Söndag ” Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

När jag öppnar mina knutna händer för att visa mitt mörker-då blir det bara ljus kvar…

pl 110220