Reflekterande veckobrevsläsare!

Har haft ledigt en vecka.
En form av ordfasta innan den egentliga fastan börjar på söndag.
Ibland så kan jag nämligen bli trött på mina egna ord och meningsbyggnader.
I helgen passade vi två av våra barnbarn Erik och Lovisa.
Under förra veckan dog  deras farfar.
När Lovisa skulle berätta om detta för Erik, som var på annat håll, så säger hon kort och koncist i telefonen:
”Farfar död. Lollo lever. Aj aj katten”
Hon hade nämligen blivit biten av en katt.
Ordfasta – kan också betyda att ta fasta på sina ord…
Så som Wislawa Szymborska gör.
En av hennes dikter  fick jag mig tillsänd av en trogen veckobrevsläsare:
”Medan jag säger ordet Framtid
blir första stavelsen förfluten.
Medan jag säger ordet Tystnad
bryter jag den.
Medan jag säger ordet Ingenting
skapar jag någonting som inte ryms i något intet…”
”Koncis” betyder ”kort och innehållsrik”.

En koncis vecka i fastans tecken önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på  pastor@slottshagskyrkan.se