Kärlek – rädsla och mod.

Efter de senaste veckorna har vi lätt att se det framför oss. Ansikten på män och kvinnor som utstrålar fruktan, mod, förtvivlan, hopp. De som är beredda att offra sina liv för en förändring i sitt land. Vi har sett rakt in i den otroligt starka och ibland motstridiga känslan av hopp och förtvivlan, mod och modlöshet. Kärlek och hat. Därför kan vi lätt gå in i dagens text med en upplevelse av känslan tror jag.

Vi ska gå in i livets motsatser eller det vi tror är livets motsatser. Rädsla – mod, chef – ledare/coacher, förändringsbenägen – stillstående, chefen ledaren går först – eller sist. Där vi så gärna vill att det ska vara antingen eller, rätt eller fel. Men detta är den komplexa verklighet där jag tror att det mesta pågår tillsammans och ofta samtidigt.

Vi ska gå rakt in i ett sjukhus nu. Livsgnista mitt i dödslängtan och självmordsförsök.

Kan kärleken vara den drivkraft som kan hålla ihop det vi tycker är motsatser? Den starkast framåtsyftande drivkraften? Utan kärlek är det andra ingenting.

Vi lyckas eller misslyckas – är svaga eller starka – församlingarna är växande eller tynande. Eller är det möjligen ibland både ock???

Mark 10:32-45.

Lärjungarna är rädda, de är fyllda av fruktan – är rädslan bara ond eller otro? Kan rädsla vara ett uttryck för kärlek. Man vet inte vad som ska hända en själv eller den man älskar. Jesus svarar inte mot rädslan genom att banna den eller förklara den dålig. Han svarar istället med att ta lärjungarna till sig och förklara ge en väg. Var inte rädda – det är det här som ska hända och det får ett lyckligt slut även om det för stunden kommer att verka hemskt.

Nyckel 1. Ta till dig rädslan – försök inte stöta den ifrån dig och låt Jesus ta dig till sig när du är rädd. Smaka på ordet – ”han tar dem till sig”. Han tar till sig och han ger en förklaring och en väg genom rädslan till något bättre. Han säger ärligt så här hemskt blir det men det slutar inte där det slutar med en uppståndelse.

Gång på gång ingjuter Jesus mod i lärjungar och andra som blir rädda. Gång på gång står det att den första känsla som kommer i människor när Jesus är å färde är rädsla – fruktan. Man har inte facit, man vet inte riktigt, man känner att något väldigt annorlunda mot det vanliga och kontrollerade är nära. Jag tror att kärlek ibland skapar rädsla, jag tror också att kärlek också ger mod. När Jesus gör något, när något händer som vi inte riktigt är vana vid, som vi inte har kontrollen över så blir vi rädda – instinktivt. Det gäller även församlingen som kollektiv. Ibland när vi inte känner igen oss helt i den vanliga ordningen som blir vi rädda.

Den korta tid jag varit i denna församling har jag mött kärlek. Också kärleken som blivit rädd för vad som ska hända, rädd för förändring, men också kärleken som nu utstrålar mer mod och hopp än rädsla.

Nyckel 2. Att få en ny chans är bara nåd – att ta chansen man får är mod – ett mod som är större än rädslan Utan rädsla finns inget mod. Rädslan är inte modets motsats utan rädslan krävs för att något ska vara mod. Att få en ny chans, som bla jag själv upplever att jag fått i mitt liv, är bara nåd – att ta chansen man får kräver mod – ett mod som är större än rädslan.

När Jesus möter människor med behov så är många gånger det första han säger – var inte rädd eller frukta inte. Sedan säger han ”dina synder är dig förlåtna” eller din tro ska göra dig frisk….

Hur kan kärleken möta rädslan så att den förvandlas till mod? Jesus möte den ofta med en pedagogisk förklaring. Var inte rädd – det är jag…..var inte rädd…….. frukta inte…….Jag är inte säker på att vi alltid lyssnar in förklaringen – vi vill bara så gärna bli av med rädslan och det blir vi snabbast genom att vända oss bort från det som gjorde oss rädda. Se till att få bort det, stoppa det, ta kontrollen över det. Men kanske vi skulle kunna höra en lugnande förklaring istället om vi lyssnade i rädslan. Kanske skulle då också modet att möta det okända, det utmanande, det nya komma.

Kärleken förklarar sedan vad som ska hända. Det hemska som ska komma. Kärleken vågar sätta ord på och berätta att så här förfärligt blir det. Men de t slutar inte där. Kärleken suddar inte ut hot eller tuffa situationer. Kärleken kan sätta ord på och se. Tillåter att det hemska och svåra finns. Men visar på ett hopp som kan ingjuta mod mitt i rädslan.

Nyckel 3. Modet verkar vara kroken som drar till sig eller tar emot miraklet eller förändringen eller lösningen.

Ungefär 80 gånger i GT och NT står det känn ingen oro, frukta inte osv. Det betyder att rädslan finns. Den finns när Jesus verkar långt borta men den verkar finnas minst lika mycket när Jesus närmar sig. Men det betyder också att det är viktigt att rädslan minskar för att miraklet ska kunna hända för att vi ska kunna ta emot Jesus så som han väljer att komma in i situationen. Jesus möter kvinnan med blödningar som rör vid honom…..den lame mannen som bärs fram av sina vänner….lärjungarna när Jesus kommer gående på vattnet…..med var inte rädd, frukta inte.

Ps 56:4 När fruktan kommer över mig sätter jag min förtröstan på dig.

Orsd 18:14 Mod uppehåller mannen i hans svaghet – ett brutet mod vem kan bära det.

När Jesus möter de stora behoven så börjar han med att säga var vid gott mod, frukta inte. Han är så mån om att modet ska komma först – inte förändringen eller miraklet. Modet krävs för att ta emot en förändring och göra något med den. Att ge ett mirakel, en gåva till någon som är modlös är svårt – det är precis som om gåvan bara försvinner i ett mörkt hål. Som om mottagaren inte riktigt kan finnas där och ta emot. Modet blir som en krok för miraklet att fastna på eller som en griptång att ta tag i miraklet med.
likadant i grupper tex församlingen..

Enligt Wiklipedia är mod:

Mod är att vara rädd men övervinna rädslan för att göra det som ska göras. Mod stärker individens självkänsla och hjälper personen att övervinna rädsla genom exponering.

Ibland säger vi att vi ingjuter mod i någon. Vi fyller alltså någon med mod. Mod kan vara att vara tyst – mod kan vara att tala. Mod kan vara att vara svag – mod kan vara att vara stark och visa det. Mod kan vara att ge – mod kan vara att ta emot, mod kan vara att blotta sig själv – mod kan vara att vara professionell.

Mod är att göra det man är rädd för. En modig person kan vara rädd men gör ändå. Modet finns inte utan rädslan, osäkerheten, risktagandet. Den som aldrig är svag, ledsen, osäker är aldrig heller modig.

Nyckel 4. När modet leder till en önskan om framgång (i detta fall ledarskap) – tom ett övermod – svarat Jesus genom att instruera, inte genom att tillrättavisa så att modet bryts. Jesus tillrättavisar alla inte bara de rädda eller de övermodiga. Han tillrättavisar utan att ta modet ifrån dem. Han bara visar att ok – sikta ni på ledarskap, makt och framgång – det här är vägen dit. Ledarskapets väg är kärlekens och modets väg. Han berättar hur ledarskap ska utövas. I vilken anda, med vilken attityd – jo tjänandets och kärlekens attityd.

Ledarskap kräver kärlek och mod men utesluter inte alls rädsla och fruktan. Att leda behöver inte vara kärleksfullt eller modigt. Men den här sortens ledarskap är kärlek, mod och rädsla i kombination. För den här sortens ledarskap kan inte behärska någon annan. Inte ha full kontroll, inte bortse från att modet kräver att rädsla också finns. Både hos en själv som ledare och bland de andra. Den här sortens ledarskap kräver modet att låta andra växa, göra misstag och göra rätt och bra. Att inte själv har kontroll.

Ledaren som slav….. Efter israeliternas hårda slaveri i Egypten hade slavarna i Israel bättre status än vad vi tänker oss tex från slaveriet i USA. I bibeln används samma ord för slav som tjänare. Slav är inte lika med träl. En slav skulle tjäna sin herre såsom vi tjänar Kristus. Alltså ett tjänande i lydnad till Gud.

Tjänare. Jesus kom för att tjäna. Utformningen av Jesu tjänst avslöjar bakgrunden till hans insats – kärleken. Joh 14:29-31. Att tjäna är inte att härska.

Nyckel 5. Kärleken och modet ger sitt liv, sin tid, uppmärksamhet, lyssnande, material m.m. till att lösa andra. Inte bli betjänad utan tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus är den som skulle ge sitt fysiska liv till lösen. Att göra det som självmordsbombare är inte kärleksfullt eller rimligt. Men att ge sitt liv för att lösa, förlösa är vi alla kallade till. Livet är uppmärksamheten, tiden, känslan, örat, tillgångar osv. Det är delar av våra liv som kan lösa andra.

Fullkomlig kärlek fördriver räddhågan. 1 Joh 4:18. Är jag inte full av kärlek om jag är rädd? Jo, vem har sagt att fördriva är en quick fix? Jag är rädd, tar emot kärlek, är lite mindre rädd och tar emot mer kärlek, lite mindre rädd och tar emot ännu mer kärlek till slut har kärleken tagit bort rädslan.

Kärlek – mod – förändring/gudomligt ingripande eller ledning.

Kärleken stöter inte bort modlösheten eller rädslan – kärleken tar dig till sig i din modlöshet för att ge de ord som ger modet tillbaka. När modet är tillbaka kan också annat hända livet kan fortsätta Guds mirakel kan komma till dig.

Se kärlekens väg i din egen process – rädslan, modet och förändringen och se kärlekens väg i församlingens process. Rädslan att förtvina, försvinna, utplånas. Jesus som tar oss till sig och visar på en väg, ger oss mod – kroken till förändring.

Instruktion för skalbaggar:

”För att man skall kunna flyga
måste skalet klyvas
och den ömtåliga kroppen blottas…

För att man skall kunna flyga
måste man högst upp på strået
även om det böjer sig och svindeln kommer…

För att man skall kunna flyga
måste modet vara något större än rädslan
och en gynnsam vind råda…”

Margareta Sturesson, 2011-03-06