”Med Gud och hans vänskap, hans ande och ord samt bröders gemenskap och nådenes bord, de osedda dagar vi möter med tröst, oss följer ju herden, vi känner hans röst”…” Psalm 59 v1

Att vara vän med Jesus är det finaste vi kan få vara med om.

Att få fördjupa denna relation med Honom och med varandra är utgångspunkten för vårt uppdrag på jorden.

Låt oss ta en dag i taget…

Små tips från dem som levt före oss och kämpat samma kamp…

”Ta reda på hur Jesus önskade att en människa skulle leva.

Översätt det till ditt eget liv.

Tillämpa det utan åthävor och överlåt dig sedan åt hans omsorg.

Vänta dig inte några märkvärdiga upplevelser, var öm mot dig själv, men håll ögonen öppna.

Spana ofta och regelbundet efter sammanträffanden, möten –

människor som ”råkar” komma i din väg, något som ”råkar” ske.

Lägg samman dessa händelser.

Försök att tolka händelseförloppet en vanlig dag eller en vanlig vecka och se vad dessa händelser ”vill” med dig.”

Gå in på www.slottshagskyrkan.se under ”Växt-landet…

Där kommer du fortlöpande att få nya ”växt-ord”…

Du får en text per dag, läs den förslagsvis på morgonen och låt den sjunka in, sök att tillämpa den under dagen och gör en kort reflektion mot dagens avslutning vad som har hänt…

Skriv ner dina iakttagelser, dela dem gärna i hemgruppen/med din medvandrare/i gudstjänsten…

Ett gott växande under 2011…

Reflektioner för veckan utifrån Mark 10:32-45.

De var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom: ”Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.”Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sade: ”Mästare, vi vill be dig om en sak.” – ”Vad vill ni att jag skall göra för er?” frågade han. De svarade: ”Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.” Jesus sade: ”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?” De svarade: ”Ja, det kan vi.” Jesus sade: ”Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.” När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Måndag

”De som följde Jesus var förskräckta och fyllda av fruktan”

Hur ser det ut för mig idag? När blir jag rädd – vad kan fylla mig med fruktan? Tack att jag får vara modig nog att visa min fruktan.

Tisdag

”Då tog Jesus till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom”

– Jag kommer idag till dig, Jesus, med min rädsla. Du stöter inte bort mig utan tar mig till dig. Hjälp mig att lyssna till dina ord om det som utlöser min rädsla.

Onsdag

”Dessa ska håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar ska han uppstå”.

– Jag ber om ord av hopp och vägledning in i mitt liv idag. Jag ber också om att få ge någon annan både bekräftelse i hans/hennes rädsla och ord av hopp.

Torsdag

”Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker, eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med?”

– Ibland är jag övermodig – tror mig själv om för mycket – och när jag konstaterat det utan att fördöma mig får jag landa i Jesu kärlek och närhet. Hjälp mig att idag bemöta mig själv och andra som tror sig själv om ”för mycket” på ett ärligt sätt.

Fredag

”Ni vet att de som vill vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem”

– Hur ser det ut med ledarskapet runt mig – på mitt jobb, i min omgivning? Hur ser mitt eget ledarskap ut idag? Ge mig mod att se och visdom att hantera det jag ser.

Lördag

”Den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare och den som vill vara främst bland er skall vara allas slav”.

– Hur tänker jag kring tjänande idag? Vem tjänar jag, hur tjänar jag och varför tjänar jag? Hjälp mig att tjäna som du vill Jesus.

Söndag

”Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”.

– Hjälp mig så att jag med mitt liv – uppmärksamhet, tid, lyssnande, ord, tillgångar m.m. – får vara med och tjäna någon annan idag?

/Margaretha 110305