Reflekterande veckobrevsläsare!

Idag är det fastlagssöndagen, på tisdag är det fettisdagen och på onsdag är det askonsdagen.
Askonsdagen är en gammal benämning på den dag som inleder den egentliga fastetiden. Under kvällens askonsdagsmässa är det vanligt att prästen tecknar ett kors med aska på gudstjänstdeltagarnas pannor för att påminna om människans dödlighet.
Vid tecknandet säger prästen: ”Kom ihåg, o människa, att du är stoft och att du åter skall bli till stoft.”
En påminnelse om vår VDN-märkning som de förgängliga människor som  vi är.
Så inledes en period fram till påsk av frivilligt avstående, en övning i att fördröja sina impulser, att minimera sina begär och behov, att träna sin vilja…
Jag inser att jag har ett asketiskt drag inbyggt i mig.
Som ung var jag mycket tilltalad av dylika företeelser.
Utan en förståndig hustru. lekfulla barn och barnbarn samt en omgivning som med glimten i ögat ”stört mig” kunde detta drag blivit riktigt odrägligt.
Livet handlar om konsten att leva både med avståendet och njutningen.
Att därmed lära sig leva med vetskapen om livets obeständighet och dess provisorium.
”Du blir aldrig färdig, och det är precis som det skall…”
Och att just detta blir en källa för den äkta livsglädjen.

En god övningsperiod i avståendets tecken önskar pastor nilsson

Vill du ha kontakt, maila mig på  pastor@slottshagskyrkan.se