Reflektioner för veckan utifrån Markus 14:3-9

”Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud. Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne. Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. 7De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

Måndag

” Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske …?”

-”Simon den spetälske” låter inte så positivt, men Jesus låter sig inte avskräckas. Hur många besök gör jag i ”den spetälskes hus”…?

Tisdag

” kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam.”

–”När vi får oväntat besök…”, intrång, störning, hur reagerar jag när mina träffar blir störda av andra människor…? Eller har det hänt att jag är den som stör? Hur känns det?

Onsdag

”Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud”.

-Generöst? Vansinnigt? Klokt? Idiotiskt? Slöseri? Har jag handlat på något liknande sätt? Slösat ”i Jesu namn”? Hur hade jag reagerat om jag varit i Jesu  situation?   Fantisera fram bilden hur det ser ut när kvinnan häller flaskans innehåll över Jesu huvud…

Torsdag

” Några blev förargade och sade till varandra: ”Vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga.” Och de grälade på henne..”

– Vilka har reaktionerna blivit när jag har handlat ”utanför” det traditionella? Å andra sidan, hur reagerar jag när människor i min omgivning är ”för mycket”? Varför blir jag så irriterad? Grälar jag också? Hur tillåtande är jag mot människor som agerar annorlunda?

Är annorlunda = fel?

Fredag

” Men Jesus sade: ”Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen?”

– Jesus försvarar kvinnans handlande, han låter henne få göra det hon är där för att göra…på vilken sida ställer jag mig när något liknande händer…? Har jag upplevt att någon försvarat mitt dåraktiga handlande…?

Lördag

” Hon har gjort en god gärning mot mig.”

– Jesus uppskattar kvinnans handlande, han vågade ta emot trots omgivningens reaktioner, han utsätter sig för en risk att förlora sitt anseende. Hur känslig är jag för omgivningens bedömanden?

Söndag

De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde.

– Det kan bli ett försvar för spontant handlande att vi håller på med något annat nyttigt projekt. Vad hindrar mig idag från att agera utifrån ditt hjärta? Vad är trons handling för mig? Kan det tangera trons dårskap ibland?

 

/Fler ”växt-landet” hittar du här/