Reflektioner för veckan utifrån 1 Sam 2:1-10

Måndag
”Mitt hjärta jublar över Herren, jag kan bära huvudet högt.

Hanna får vara med om en klar upprättelse, därav hennes lovsång. När har jag känt att jag kunnat bära mitt huvud stolt och högt?

Vad har då hänt?

Tisdag
ingen klippa är fast som vår Gud.

”Ge mig en fast punkt i universum..”
Vilka fasta underlag för mitt liv har jag…?

Onsdag
”ty Herren är en Gud som vet allt,
han väger varje gärning.”.

-Vetskapen om att Gud vet allt, gör det mig trygg eller otrygg..?

Torsdag
”.. Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.”

– Har jag varit med om något liknande…?

Fredag
Ty jordens fästen tillhör Herren,
på dem har han lagt jordens rund.”

Poetiskt beskrivet – men vad betyder det praktiskt idag för mig?

Lördag
Herren skyddar sina trognas steg…av egen kraft lyckas ingen.”

Vad betyder det idag att få vara under Guds beskydd och så oerhört beroende av Honom..?

Söndag
Herren dömer jordens alla länder,.

–Tryggt eller otryggt att tro att Gud skall döma allt och alla…?