Reflektioner för veckan utifrån Johannes ev 6:1-59

Måndag
”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?” Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra.”

-Vad händer med mig när jag kommer i omöjliga situationer…?

Tisdag
” Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha.”

-Vad kan det betyda för mig att lämna över till Jesus..?

Onsdag
” När de hade rott en halvmil fick de se Jesus komma gående på sjön och närma sig båten. De blev rädda, men han sade till dem: ”Det är jag, var inte rädda.”

Hur  kan jag känna igen Jesus…? Vilka kännetecken har han?

Torsdag
Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta

–Vilka blandade motiv har jag för att söka Jesus…?

Fredag
” Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet

-Himmelsk föda, hur intar jag det dagligen..?

Lördag
”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom..”

-Vad betyder nattvarden för mig…?

Söndag
”Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,.

–Har jag stått i närheten av att lämna tron…? Vad förändrade min situation…?

 

/fler växtlandet finns här//